Sempozyum Çağrısı;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu olarak altıncısını düzenleyeceğimiz “Çanakkale Savaşları VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu” 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Muharebeleri’ ni akademik bir şekilde ele alarak yurdumuzun birçok üniversitesinde öğrenim gören öğrenci arkadaşlarımızın akademik havayı tatması açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olarak gördüğümüz üniversite gençliğinin Çanakkale Muharebeleri gibi büyük önem taşıyan bir alanda akademik çalışmaları ve uğraşları, bilinmezliklerle dolu bu alan için çok önemlidir. Çanakkale Muharebeleri’ nin her yönüyle ele alınacağı bu sempozyuma katılımınız öncelikle Çanakkale, ardından siz değerli katılımcımız açısından her anlamda hayırlı olacağı kanısındayız.

İlgili akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecek bu sempozyumun Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretimine katkı yapması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi: 21 Kasım 2015

Son Başvuru Tarihi: 5 Ocak 2016

Bildiri Kabul Tarihi: 15 Ocak 2016

Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 28 Mart 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi: 3 Nisan 2016

Sempozyum Tarihi: 4-6 Mayıs 2016

Başvuru Kayıt Formu
Bildiri Başlık ve Konuları
Bildiri Yazım Kuralları
Sempozyum Afişi